Tillbaka till Raspberry Pi.Fungerande trådlösa nätverksadaptrar.

Belkin
F7D1102 N150/Surf Micro Wireless Adapter v1000 [Realtek RTL8188CUS] 2,4 GHz

D-Link
DWA-121 802.11n Wireless N 150 Pico Adapter [Realtek RTL8188CU] 2,4 GHz
DWA-131E1 802.11n Wireless N Nano USB Adapter info här.

TP-Link
TL-WN725N 150Mbps Wireless N Nano USB Adapter [Realtek RTL8188CUS] 2,4 GHz

] NetGear
WNA1000M 802.11bgn [Realtek RTL8188CUS] 2,4 GHz

Realteck
RTL8188CUS 802.11n WLAN Adapter 2,4 GHz

Ralink RT5370 (802.11N)
Wireless N nano USB Adapter [Ralink 5370] 2,4 GHz
Jag hade lite problem innan jag upptäckte att adaptern "stal" IP-addressen från en annan enhet i mitt nätverk. Men efter det fungerade den utmärkt.
Installation: Länk till instruktioner på engelska.

Plexgear
Plexgear USB-nätverkskort N150. Ralink Technology, Corp. RT5370 Wireless Adapter
Lite svår att få att inte koppla ner efter ett antal timmar.
Krånglar lätt.


Wi-Fi med Netgear WNCE2001.

Förslag på utrustning för att ansluta Raspberry Pi till trådlöst internet, Wi Fi:
Trådlös nätverksadapter Wi-Fi, Netgear WNCE2001
Artikelnummer 38-4787 hos Clas Ohlsson
Installation:
Första gången ansluts nätverksadaptern till en vanlig dator, till nätverkskontakten. Man kommer till en webbaserad meny där man gör de fåtal inställningar som behövs bland annat lösenord för WEP eller WPS.
Anslut adaptern till Raspberry Pi och till strömförsörjning, antingen nätenhet eller USB.
Vänta tills Power LED lyser stadigt grön.
Tryck in knappen WPS. (Sitter bredvid RJ45-kontakten)
WLAN LED kommer att blinka gul och grön för att visa att WPS körs.
Klart.


WiFi med nanoadapter.

Ett annat alternativ är att använda en så kallad nanoadapter. En sådan är Realtek Semiconductor Corp. RTL8188CUS 802.11n WLAN Adapter.
För att använda WiFi på Raspberry Pi behöver filen /etc/network/interfaces redigeras. Här är ett exempel med fast internetadress:
allow-hotplug wlan0
auto wlan0
iface wlan0 inet static
address 192.168.1.21
netmask 255.255.255.0
wireless-power off
wpa-ssid "nätverksnamn"
wpa-psk "nätverkslösenord"

En dylik adapter kan, åtminstone i startögonblicket, dra lite för mycket ström för Raspberry Pi. Detta kan åtgärdas genom att använda en USB-hub med egen strömförsörjning. Då belastas inte strömförsörjningen till RPi.


Exempel på /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
Kommando: sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
OBS! country=SE

Används WEP:
network={
   ssid="Networkname"
   key_mgmt=NONE
   auth_alg=OPEN
   wep_key0=********
}

Används WPA:
network={
  wpa-ssid="nätverksnamn"
  psk="password"
  key_mgmt=WPA-PSK
}

network={
   ssid="Networkname"
   psk="password"
   proto=RSN
   key_mgmt=WPA-PSK
   pairwise=CCMP
   auth_alg=OPEN
}

OBS! En definition för varje nätverk/network som behöver anslutas till(ett åt gången).
Placera nätverken i omvänd prioritetsordning. Placera det mest använda hemmanätverket sist och det minst använda nätverket sist.
Detta medför att uppkoppling sker till angivet nätverk i angiven ordning i den mån de är aktiva.


WiFi och LAN.

Ifall man önskar att ge sin RPi en fast trådlös internetadress, wlan0, och samtidigt få en adress till sitt fasta internet, eth0, är följande inställning en möjlighet:
auto wlan0
iface default inet dhcp
iface eth0 inet static
address 192.168.1.31
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1

iface wlan0 inet static
address 192.168.1.32
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
#wireless-power off
wpa-ssid "nätverksnamn"
wpa-psk "nätverkslösenord"

Glöm inte sitationstecknen runt nätverksnamn och nätverkslösenord.
Att alltid starta både wlan0 och eth0 gör att man alltid har möjlighet att kan komma åt RPi om endera av anslutningarna falerar vid sådana tillfällen man inte har kopplat in bildskärm, mus och tangentbord, man vill koppla upp sig via ssh.

Eventuellt behöver även filen /etc/dhcpd.conf editeras.
Lägg till följande i slutet av filen:
interface wlan0
static ip_address=192.168.0.71
static routers=192.168.0.1
static domain_name_servers=192.168.0.1
Välj IP-address för datorn enligt önskemål. Vanligen har routern en IP-address som sluter på 1 (ett).


Wifiproblem.

Om wlan0 tappar kontakten med routern under till exempel natten:
Börja med att köra:
lsusb
Exempel på resultat:
Bus 001 Device 004: ID 050d:1102 Belkin Components F7D1102 N150/Surf Micro Wireless Adapter v1000 [Realtek RTL8188CUS]
Bus 001 Device 005: ID 174c:55aa ASMedia Technology Inc. ASMedia 2105 SATA bridge
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

Använd [Realtek RTL8188CUS]
Skapa sedan filen /etc/modprobe.d/8188cu.conf:
$ sudo nano /etc/modprobe.d/8188cu.conf

Lägg till följande rader:
# Disable power management
options 8188cu rtw_power_mgnt=0
rtw_enusbss=0Spara filen genom att trycka Ctrl-x, j, Enter


Problem.

Raspbian 2016-05-27-raspbian-jessie.img kan orsaka problem med att ansluta till wifi. Felet orsakas när man med det grafiska gränssnittet ska ange lösenordet till en router med WEP-protokollet.
Programmet sätter sittationstecken (") runt lösenordet i wep_key0="********" i filen /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
Åtgärd: Editera bort sitationstecknen.
Se: Min blogg.

Trasig wifi-inställning.
Att hämta filer från ett SD-kort till en Raspberry Pi med nytt SD-kort. 

Till början.