Mageia KontrollcentralInnehåll.


Inledning.
Programhantering.
- Installera program.
- Uppdatera program.
- Konfigurera mediakällor.
Hårdvara.
- Installera skrivare.
Nätverk och Internet.
- Trådlöst nätverk.
- GPRS/Edge/3G.
System
---
IP-adresser.

mageia bild

Inledning.

Du hittar Mageia kontrollcentral (Mageia Control Center, MCC) i Aktivitetsmenyn. Längst ner till vänster på bildskärmen.


Ikonen för MCC --->

Aktivitetsmenyn


När du klickar på ikonen för Mageia Kontrollcentral så blir du uppmanad att ange lösenordet för root (användaren root). Skriv in det och klicka på OK.Du kommer nu in i kontrollcentralen och kan välja vad du vill arbeta med:
- Programhantering
- Hårdvara
- Närverk och internet
- System
- Nätverksdelning
- Lokala diskar
- Säkerhet
- Start

Inom varje ämne finns det ett antal funktioner att konfigurera/justera/ställa in.

Som bilden visar kan du i Programhantering Installera och ta bort program, Uppdatera ditt system, Konfigurera mediakällor för installation och uppdatering (varifrån nya och uppdaterade program ska hämtas) samt Konfigurera uppdateringsfrekvens (hur ofta systemet ska kontrollera om det finns några uppdateringar att hämta)Programhantering.

Nästan alla Linuxdistributioner har en pakethanterare för att underlätt installation av program. Några få distributioner saknar programhanterare och då får man själv lösa problemen med beroenden. Mageias programhanterare heter rpm (Red Hat program manager) Proghramhanteraren har till uppgift att se till så att alla beroenden uppfylls och i de fall som det behövs ser till att laddaner och installera andra program. Program och programpacket som hanteras av rpm har .rpm som filavslut.

Se till att du valt Alla i kolumnen längst till vänster. Den vänstra kolumnen visar ett antal ämnesområden för olika program. Genom att välja ett område så visas program inom det ämnesområdet i den breda kolummen till höger.Installera program.

Detta exempel visar vad som visas i gruppen Office och där man markerat programmet abiword. I det undre, högra fältet visas information om det markerade programet abiword.
Nästa steg är att markera/kryssa i rutan till vänster om ordet abiword. Avsluta med att klicka på Verkställ.Nu visas ett fönster som listar vilka ytterligare program som måste installeras på grund av beroenden. Klicka på OK för att starta installation av programmet abiword.Program som redan är installerade är markerade med en grön pil till höger samt en bockad ruta till vänster.Till början.Uppdatera program.När den här symbolen dyker upp i Aktivitets menyn så finns det nya uppdateringar till redan installerade program. Genom att klicka på den dyker det upp en ruta som kräver att du ska logga in (ange dit eget lösenord).

Ny uppdatering. --->


Ny uppdatering


Då det tar några minuter efter det att du startat datorn innan du får ovanstående information om att en ny uppdatering finns tillgänglig.
Du kan då själv påskynda uppdateringen genom att välja Uppdatera dit system.

Lista på de program som kommer att uppdateras. Genom att klicka på knappen Uppdatera. Om du av någon anledning vill skjuta upp uppdateringen så väljer du att klicka på Avsluta. Du kan göra uppdateringen vid ett senare tillfälle.
Innan uppdateringen påbörjas ska du godkänna att göra uppdatering varvid den startar och genomför uppdateringen.
Det är inte ofta det är så många uppdateringar som bilden visar utan mera normalt rör det sig om 5 till 15 uppdateringar varje gång.
Under pågående uppdatering visas detta fönster. Fönstret visar vad som pågår, nedladdning och uppdatering samt namnet på det program som just bearbetas.
När alla program som ska uppdateras är installerade visas ett tomt fönster. Klicka på Avsluta och uppdateringen är klar för denna gång.
Konfigurera mediakällor.Här väljer du varifrån programmen ska hämtas samt vilka källor som ska användas.
Du bör bocka av:
- Cd-rom - så slipper du sätta i din DVD varje gång du vill installera ett nytt program, programmet hämtas från någon av de andra mediakällorna.
Du bör bocka för:
- Core Release (motsvarar din dvd + uppdateringar)
- Core Updates
- Core 32bit Release
- Core 32bit Updates
- Tainted Release
- Nonfree Release
- Nonfree Updates

core innehåller fri öppen källkods paket, mjukvara som är licensierad under fri open sorce licens.
non-free innehåller en del program som inte är fria eller har stängd källkod. Till exempel innehåller denna plats drivrutiner för nVidia och ATI grafikkort, firmware för olika WiFi kort mm.
tainted innehåller programpaket släppt under fri licens men kan göra intrång på patent och copyright i vissa länder. Till exempel codecs som behövs för att kunna spela ljud eller video.


Personlig erfarenhet.
Trots att jag använder Mageia x86-64, ett 64-bitars system visade det sig att jag behövde tillgång till mediakällorna för 32 bitar.Till början.Hårdvara.Här kan du göra inställningar för den hårdvara som din dator är bestyckad med.

- Hantera din hårdvara.
- Konfigurera grafik.
- Konfigurera mus och tangentbord.
- Konfigurera utskrift och skanner.
- Andra (konfigurera en UPS för strömförsörjning).Här kan du erhålla detaljerad information om hårdvaran i datorn. Genom att klicka på någon av enheterna så får du upp detaljerad information om den enheten.

Hårdvara


Ifall du klickar på den lilla pilen till vänster om Hard Disk får du upp information om vilka hårddiskar du har. Om du sedan klickar på till exempel sda (motsvarigheten till Windows C:) får du upp detaljerad information om den disken, fabrikat till exempel.

Hårdvara


Anpassa pekdon (mus , ritbord).

Hårdvara


Konfigurera tangentbordslayout (välja svenskt tangentbord).

Hårdvara


Till början.Installera skrivare.Klicka på Lägg till
Markera Nätverksskrivare.

Hårdvara


Markera Sök nätverksskrivare.

Fyll i IP-addressen för nätverksskrivaren. Klica sedan på knappen Sök.
Lite information om hur man hittar IP-addressen finns här.Leta reda på och markera din nätverksskrivare. Vidare ska du leta reda på en lämplig Anslutning. Klicka sedan på Framåt.Nu ska du leta reda på fabrikatet på din skrivare, markera det och klicka på Framåt.Nu ska du leta reda på din modell av skrivare och markeraden. Avsluta med att klicka på Framåt.På sida Installerbara alternativ klickar du bara på Framåt.Beskriv skrivaren.
De två övre fälten är redan ifyllda med skrivar namn (fabrikat och modell). Dessa kan du ändra om du vill. På den tredje raden kan du ange platsen där skrivaren är placerad (vardagsrum, kök sovrum eller vad du vill).
Avsluta med att klicka på Verkställ.Efter en liten stund kommer en förfrågan om du vill göra en testutskrift. Det kan ju vara bra och göra det och få en kontroll på att man gjort rätt i de tidigare stegen. Så klicka på Skriv ut testsida.Du får nu information om att testsidan är skickad till skrivaren. Vänta till utskriften är klar och kontrollera hur den ser ut. Klicka på OK.Som avslutning får du information om statusen på din skrivare. Klicka OK.
Nu är installationsförfarandet klart och du kan lämna Mageia Controll Center.Till början.Nätverk och Internet.Hantera dina nätverksenheter.
- Nätverkscenter
- Skapa nytt nätverksinterface.
- Ta bort anslutning.
- Proxy
- Dela internetanslutning.
- Hantera olika nätverksprofiler.
- Konfigurera VPN.
- Maskindefinitioner.

Nätverk


Här gör du dina inställningar för internet. I fall du hade din dator ansluten till Internet när du installerade Mageia så har du fått den första inställningen gjord. Då kan du använda detta för att göra ändringar eller för att göra inställningar för WiFi (trådlöst anslutning till internet, ej att förväxla med mobilt internet). Du kan även ställa in datorn för att koppla upp mot mobilt internet (3G).

Nätverk


Det vanligaste valet för det fasta nätet(kabelanslutning) är Automatisk IP. I detta fall behövs ingen åtgärd. Alternativt vill man styra vilken IP-address med mm som ens dator ska ha, fast IP-address.

DHCP, akronym för Dynamic Host Configuration Protocol, är ett nätverksprotokoll som ger möjlighet att ge nätverksinformation åt datorer på ett nätsegment och tilldela datorerna IP-adresser dynamiskt. Därmed behöver informationen inte ställas in för hand på enskilda datorer och gästande datorer kan automatiskt ges tillfälliga IP-adresser.

Nätverk

Till början.Trådlöst nätverk.

Här finns lite mera om hur man sätter upp ett lokalt trådlöst nätverk, Hemmanätverk en pdf-fil.Välj "Trådlös (Wi-Fi)" och sedan "Nästa"


Välj ditt nätverkskort från listan. Mageia har känt igen det kort som finns installerat och har i förväg markerat det.

Om ditt nätverkskort saknas i listan eller endast valet är "Använd en Windows Driver (with ndiswrapper)", undersök alternativ metod nedanför.
Hursomhelst, låt oss förutsätta att ditt nätverkskort finns i listan. Välj "Nästa".
När du klickat på Nästa så söker programmet efter befintliga nätverk, de som finns inom räckhåll.


Sedan måste du välja nätverk (WiFi Access Punkt) genom att klicka på dess SSID (Nätverksnamn).


Om ditt trådlösa nätverk är krypterat känner Mageia av krypteringsmetod och väljer det automatiskt. Naturligtvis behöver du skriva in korrekt lösenord. Mageia kommer inte att göra det åt dig!


Du ska nu välja hur datorn ska anslutas till nätet. Den enklaste metoden är automatisk anslutning genom att använda DHCP men du kan även ange en IP-address.


Du ska behålla "Hämta DNS server från DHCP" förbockad. Ifall du har ett namn på din dator ska det anges här. Byt ut localhost mot det namn du valt. Det underlättar att ha ett namn på datorn när man vill nå den från en annan dator. Välj "Nästa.


Under Anslutningskontroll föreslår jag dig att bocka för Tillåt användare hantera anslutningen. Välj "Nästa".


Svara "Ja" på frågan "Vill du starta anslutningen nu?"
Din dator kommer att koppla upp sig på Wi-Fi ifall all information har angivits korrekt.

Om den kopplar upp kommer nätverksikonen iaktivitetsfältet att ändras från:Ej-ansluten.png to: Ansluten.png

Du kan testa din anslutning i din webbläsare.
Till början.GPRS/Edge/3G.Välj GPRS/Edge/3G och klicka på Nästa.
För att kunna komma vidare krävs att det finns ett mobilt modem anslutet till din dator. Förmodligen har du bara ett mobilt modem och detta kommer att vara förvalt åt dig så klicka på Nästa.
Skriv in den fyrställiga pin-kod du erhållit från mobiloperatören i samband med att du beställde och fick ditt mobila bredband.
Bocka för det nät som gäller för ditt mobila bredband.
Leta rätt på din leverantör av mobilt bredband. Markera det och klicka på Nästa för att gå vidare.
Din leverantör av mobilt bredband har även meddelat dig Anslutningspunktens namn. Fyll i det och klicka på Nästa.
Kryssa för Tillåt användare hantera anslutningen. Det kommer att underlätt framtida användning, uppkopling mot mobilt bredband. Gå vidare genom att klicka på Nästa.
Till början.IP-adresser.

Principskiss på ett lokalt nätverk:

Klicka på bilden för att få den större.

En IP-adress är uppbygd av 4 st delar om 1 till 3 siffror i varje del. Varje del är åtskild av en punkt. Lokala nätverk ligger i adressområdena:
10.0.0.0 – 10.255.255.255
172.16.0.0 – 172.31.255.255
192.168.0.0 – 192.168.255.255
Det vanligaste för hemmanätverk är 192.168.0.0 – 192.168.255.255
IP-adressen till ditt nätverk (router) finns ofta angivet i manualen till routern.

Ett sätt att leta reda på IP-adresser på sitt lokala nätverk kan göras genom att i konsolen (terminalfönster) skriva kommandot:

nmap -sP 192.168.0.*

Siffrorna 192.168.0 ska stämma överens med ditt egna nätverks nummer. Sannolikt behöver endast nollan bytas ut mot någon annan siffra. Även punkterna ska anges.

Här finns en pdf-fil med lite mer detaljer.Till början.