Gertduino.
Tillbaka till Raspberry Pi.
Inledning.
Installation.
Installation av Arduino IDE.
Testning.
Programmering.
Referenser.Inledning.

Gertduino möjlig gör expansion av Raspberry Pi med samma funktionalitet som Arduino Uno.


 

Till början.


Installation.


Börja installationen med att uppdatera Raspberry Pi.
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Fortsätt med att installera Arduino:
sudo apt-get install arduino

Installera en specialversion av avrdude:
cd /tmp
wget http://project-downloads.drogon.net/gertboard/avrdude_5.10-4_armhf.deb
sudo dpkg -i avrdude_5.10-4_armhf.deb
sudo chmod 4755 /usr/bin/avrdude

Starta om Raspberry Pi.
sudo reboot


 

Installation av Arduino IDE.


Nu behövs det anges för Arduino IDE om Processorn på Gertduino.
Enklast är att kopier filer och använda dem direkt.


 

Testning. 

Till början.


Programmering.


 


Referenser.

Inköp kan bland annat göras här: : http://se.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2344460&CMP=KNC-GSE-FSE-GEN-SKU-OTH&mckv=sxE08zQTP|pcrid|30458659600|kword|gertduino|match|p|plid|

Information på engelska finns här: http://www.element14.com/community/docs/DOC-64534/l/user-manual-for-gertduino-board
Skaparens, Gordon Henderson, information. Här.


 


Till början.