PanTilt HAT.
Tillbaka till Raspberry Pi.
Inledning.
Installation.
Testning.
Kamera.
Referenser.Inledning.


Pan-Tilt HAT låter dig montera och kontrollera en pan-tilt modul ovanpå din Raspberry Pi. HATen och dess microcontroller låter dig använda de två servona (vrida och höja/sänka) oberoende av varandra. Du kan även driva upp till 24 vanliga LED (med PWM kontrol) eller NeoPixel RGB (eller RGBW) LEDs.

Ordinarie montering av kameran ger en upp och nervänd bild vilket gör att bilden behöver vändas med hjälp av ett bildbehandlingsprogram typ GIMP.Installation.


Instruktioner, på engelska, för montering finns hos Pimoroni.Inkoppling.


Observera! Koppla in servona med rätt polaritet:
Brun kabel mot texten "LIGHT"
Orange kabel i mitten
Gul kabel mot öppningen för kabel och kamerakabel.
Testning.


Python-program för testning, tilt_test.py.Programmet exekveras med kommando:
python tilt_test.pyKamera.


Beroende på kamerans montering blir bilderna upp och ner.
Detta kan motverkas genom att använda följande kommando:
raspistill -vf -hf -o cam2.jpg
-vf och -hf innebär att bilden vänds vertikalt och horisontellt och blir rättvänd.
Ett programexempel: kamera_test.py
Kommando: python kamera_test.py


Bilden visas i ett eget fönster. 

Referens.


Inköp kan bland annat göra på: Pimoroni.

Till början.