RFID 125 kHz module. 

Innehåll.

Tillbaka till Raspbery Pi
Inledning.
Inkoppling.
Installation.
Avläsa en tagg.
Referenser. 
 

Inledning.

Här beskrivs hur man kan använda en rfid med Raspberry Pi.
Rfid finns i flera typer beroende på vilket frekvensområde de arbetar i. Områdene är: LF 120 -150 kHz, HF 13,56 MHz samt UHF 433 MHz. LF har en räckvidd på omkring 10 cm. HF en räckvidd på cirka 1 meter. UHF når 10 meter eller mer.
RFID 125 kHz module arbetar på 125 kHz.

 


Till början. 

Inkoppling.0. Öppna ett terminalfönster på Raspberry Pi, eller anslut till Raspberry Pi via SSH.
1. Ta en backup på filen /boot/cmdline.txt.
sudo cp /boot/cmdline.txt /boot/cmdline_backup.txt
2. Editera filen /boot/cmdline.txt:
sudo vi /boot/cmdline.txt
Filen innehåller:
dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 console=tty1 $
Radera parametrarna som pekar på UART serieporten (ttyAMA0):
dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 $

3. Kommentera ut följande rad i filen /etc/inittab:
T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100

4. Starta om Raspberry Pi
sudo reboot


 


 

Installation.

Följande program behöver installeras:
arduPi library
Reading T5557 cards:


Kompilera:
g++ -lrt -lpthread t5557_read.cpp arduPi.cpp -o t5557_read
Köra programmet:
sudo ./t5557_read


 


Till början. 

Avläsa en rfid-tagg.

Starta programmet:
sudo ./t5557_read


 


 

Referenser.

Cooking Hacks.


 


Till början.