Bubba 2 

Några ändringar jag gjort i min Bubba server.
1. Jag ändrade i filen /etc/mysql/my.cnf från 127.0.0.1 till 0.0.0.0
2. Därpå startade jag om servern (för att starta om mysql)
3. Jag skapade filen add_user_myuser.sql


CREATE USER 'myuser'@'%' IDENTIFIED BY 'myuser';
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'myuser'@'%' WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;


(byt ut alla förekomster av myuser till ett användarnamn du vill ha)
4.Använd Filemangern i Bubba och ladda upp filen filen add_user_myuser.sql till /home/webb. 4b. Använd Action -> Change permissions på filen filen add_user_myuser.sql /gör detta varje gång filen ändras)
5. Byt till root med kommandot su
6. kör kommando:

bubba:/home/webb# mysql < /home/webb/add_user_myuser.sql


Nu ska man, från sin desktop/laptop kunna köra kommaqndot mysql -h host -u myuser -p
Jag använder följande två grafiska program från MySQL:

MySQL Browser
MySQL Administrator