BMC2835 

Information om BMC2835.


 


 

Definition av GPIO i bcm2835.h.

// RPi Version 1	
RPI_GPIO_P1_03    = 0, ///< Version 1, Pin P1-03
RPI_GPIO_P1_05    = 1, ///< Version 1, Pin P1-05
RPI_GPIO_P1_07    = 4, ///< Version 1, Pin P1-07
RPI_GPIO_P1_08    = 14, ///< Version 1, Pin P1-08, defaults to alt function 0 UART0_TXD
RPI_GPIO_P1_10    = 15, ///< Version 1, Pin P1-10, defaults to alt function 0 UART0_RXD
RPI_GPIO_P1_11    = 17, ///< Version 1, Pin P1-11
RPI_GPIO_P1_12    = 18, ///< Version 1, Pin P1-12, can be PWM channel 0 in ALT FUN 5
RPI_GPIO_P1_13    = 21, ///< Version 1, Pin P1-13
RPI_GPIO_P1_15    = 22, ///< Version 1, Pin P1-15
RPI_GPIO_P1_16    = 23, ///< Version 1, Pin P1-16
RPI_GPIO_P1_18    = 24, ///< Version 1, Pin P1-18
RPI_GPIO_P1_19    = 10, ///< Version 1, Pin P1-19, MOSI when SPI0 in use
RPI_GPIO_P1_21    = 9, ///< Version 1, Pin P1-21, MISO when SPI0 in use
RPI_GPIO_P1_22    = 25, ///< Version 1, Pin P1-22
RPI_GPIO_P1_23    = 11, ///< Version 1, Pin P1-23, CLK when SPI0 in use
RPI_GPIO_P1_24    = 8, ///< Version 1, Pin P1-24, CE0 when SPI0 in use
RPI_GPIO_P1_26    = 7, ///< Version 1, Pin P1-26, CE1 when SPI0 in use

// RPi Version 2
RPI_V2_GPIO_P1_03   = 2, ///< Version 2, Pin P1-03
RPI_V2_GPIO_P1_05   = 3, ///< Version 2, Pin P1-05
RPI_V2_GPIO_P1_07   = 4, ///< Version 2, Pin P1-07
RPI_V2_GPIO_P1_08   = 14, ///< Version 2, Pin P1-08, defaults to alt function 0 UART0_TXD
RPI_V2_GPIO_P1_10   = 15, ///< Version 2, Pin P1-10, defaults to alt function 0 UART0_RXD
RPI_V2_GPIO_P1_11   = 17, ///< Version 2, Pin P1-11
RPI_V2_GPIO_P1_12   = 18, ///< Version 2, Pin P1-12, can be PWM channel 0 in ALT FUN 5
RPI_V2_GPIO_P1_13   = 27, ///< Version 2, Pin P1-13
RPI_V2_GPIO_P1_15   = 22, ///< Version 2, Pin P1-15
RPI_V2_GPIO_P1_16   = 23, ///< Version 2, Pin P1-16
RPI_V2_GPIO_P1_18   = 24, ///< Version 2, Pin P1-18
RPI_V2_GPIO_P1_19   = 10, ///< Version 2, Pin P1-19, MOSI when SPI0 in use
RPI_V2_GPIO_P1_21   = 9, ///< Version 2, Pin P1-21, MISO when SPI0 in use
RPI_V2_GPIO_P1_22   = 25, ///< Version 2, Pin P1-22
RPI_V2_GPIO_P1_23   = 11, ///< Version 2, Pin P1-23, CLK when SPI0 in use
RPI_V2_GPIO_P1_24   = 8, ///< Version 2, Pin P1-24, CE0 when SPI0 in use
RPI_V2_GPIO_P1_26   = 7, ///< Version 2, Pin P1-26, CE1 when SPI0 in use
						

Observera skillnaden mellan Version 1 PIN 13 (=21) och Version 2 PIN 13 (=27). Detta är väsentligt när man skriver ett program, att man har koll på vilken version av Raspberry Pi man jobbar med.