Speaker pHAT.Tillbaka till Raspberry Pi.Inledning.

Speaker pHAT är ett kort med en liten högtalare, 8 ohm, 2W.

Egenskaper:

I2S audio DAC med 3W mono förstärkare (MAX98357A)
Default output of 0.45W/26.5dB
8Ω 2W Mylar högtalare
Routed holes to channel sound
10 skarpt vit bar grafisk LEDs
SN3218 LED driver chip
Speaker pHAT pinout
Kompatibel med Raspberry Pi 3B+, 3, 2, B+, A+, Zero, och Zero W
Honkontakt och högtalare kräver lödning (inkluderar en bit bar ledning för att löda högtalaren) 

Till början.


Montering.


Här finns monteringsanvisningar av hårdvara på engelska.
Och här finns mjukvaran att hämta.


 

Till början.


Instruktioner.


Det är nödvändigt att köra ljudprogrammen som root:
sudo mpg321 filnamn.mp3
Justera volymen med tillägget --gain 40 (40 = % av volymen)
sudo mpg321 --gain 40 filnamn.mp3

Flera kommandon:
pkill -SIGSTOP mpg321 #pause
pkill -SIGCONT mpg321 #resume
pkill -SIGHUP mpg321 #stop
pkill -SIGKILL mpg321 #force exit

 


Referenser.

Kortet kan inhandlas från Pimoroni
Lämpligt ljudprogram: mpg321
sudu apt-get install mpg321Till början.