RPi 3 B + 

Innehåll.

Tillbaka till Raspbery Pi
Inledning.
Installation.
GPIO-layout.
Program. 


 

Här är det tänkt att beskriva Raspberry Pi 3 B + och framför allt vad som skiljer den från tidigare modeller av Raspberry Pi.


 
 

Inledning.

Raspberry Pi 3 B + är programmässigt bakåtkompatibel med tidigare versioner av Raspberry Pi. Hårdvarumässigt finns det en ny processor, BCM2837. BCM2837 är en ARMv7 med 4 kärnor. Den nya RPi ska ha 10 gånger större arbetskapacitet. RPi 3 B + är dessutom försedd med 1 GB RAM.
RPi 3 B + är pinkompatibel samt kan köras med de "gamla" programmen för äldre RPi-modeller.

- A 1,4GHz 64-bit quad-core ARM Cortex-A53 CPU (~10x performance)
- 2 bands 802.11ac wifi (2,4 + 5 GHz) och bluetooth 4.2
- 1GB LPDDR2 SDRAM (2x memory)
- Complete compatibility with Raspberry Pi 1
- Power-over-Ethernet support (med separat PoE HAT)

OBS! Raspberry Pi 3 B + kräver Raspbian OS 2018-03-13-raspbian-stretch.img eller senare. Den startar inte med tidigare versioner av Raspbian OS.

 


 

Installation.

För att installera operativsystemet till Raspberry Pi 3 B + rekomenderas att man använder programmet Etcher.
Efter installationen ska kortet konfigureras för svenskt tangentbord, svenska språket - UTF-8 och Stockholm som tidszon. Vidare kan/bör man aktivera ssh och kamera.
Beroende på vad man ska använda Raspberry Pi till installeras:
tightvncserver. Fjärrstyra skrivbordet på RPi 3 B +.
WiringPi. C-bibliotek för Raspberry Pi. Finns redan med i OS:et.
pigpio. C-bibliotek för Raspberry Pi som tillåter kontrol av GPIO
BCM2835. RPi använder processorn 2837 men programpaketet är BCM2835.
Geany. IDE, texteditor för programutveckling. Finns redan med i OS:et.

 


Till början. 

GPIO-layout.Stiften är desamma som Raspberry Pi A, B och B+.

 


Till början. 

Program.

Program som använder sig av pigpio.

 


Till början.