Apollo-projektet.Tillbaka till Raspberry Pi.

Inledning.

I boken Raspberry Pi Projects Book 3, som bland annat innehåller ett projekt om Apollo projektets AGC, Apollo Guidance Computer som tillverkades för Apolllos rymdprogram 1969 för att landsätta en människa på månen.
Projektet är en mjukvara för en virtuell AGC att köra på Raspberry Pi.
Det krånglade till sig för mig i början då refrensen till den site där mjukvaran skulle hämtas hela tiden gav felmeddelande 404. Efter sökande på internet samt frågande på Raspberry Pi's forum under fliken "Can't download agc.zip for Apollo project" fick jag reda på var jag kunde hämta programvaran. En person hade lagt upp filen på Onedrive där jag kunde ladda ner den.
Nu kunde jag installera programmet och få en virtuell färddator för Apollo som jag kunde använda på samma sätt som austronauterna på Apollo. Jättekul.


Data.


Datorn - den första datorn som använde integrerade kretsar, med en 1MHz klockfrekvens, fyra 16-bitars register, 4K RAM, och 32K ROM - använder 1960-talsliknande komponenter.


 

Till början.


Installation.


Börja med:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Fortsätt med att installera:
sudo apt-get install wx2.8-headers libwxgtk2.8-0 libsdl1.2debian libncurses5
Nu är det dags att ladda ner paketet agc.zip:
wget https://github.com/themagpimag/projects-book-3/blob/master/agc.zip
Ifall ovanstående kommando inte fungerar prova då nedanstående:
http://www.pihlgren.se/div/agc.zip

Flytta nu filen agc.zip till önskad map och flytta sedan till den mappen.
Nu är det dags att köra kommando:
unzip agc.zip

Flytta till mappen lVirtualAGC. ( cd lVirtualAGC)
Slutligen; öppna ett terminalfönster i en grafisk miljö
Till sist kör kommandot:
./VirtualAGC


 

Till början.


Programmering.V = Verb. N = Noun E = Enter

Kommandoexempel:
V25N36E (Tryck på VERB, skriv sedan 25, Tryck på NOUN, skriv sedan 36, avsluta med att trycka på Enter)

Kommandon.
V16N36E (Visa aktuell tid)
V35E (Lamp check)
V37E, 00E (Starta huvudprogram)
V15, N01E, 01365E (Visa test)
V21N27E, 10E (Börja test)
V21N27E, 0E (Stoppa test)


Alla kommandon finns i programmet och visas när man startar programmet.


 


Till början.


Referenser.

Virtual AGC.
Alternativ plats att hämta programmet.
Virtual AGC Assembler.
Dokumentbibliotek.

Apollo: Guidance, Navigation and Control (pdf-dokument, 1158 sidor)
Introduction to AGC Targeting (Kapitel 5.1, sidan 513) 

Till början.