PiJuice HAT 

Innehåll.

Tillbaka till Raspbery Pi
Inledning.
Installation.
Testning.
Referens.

 


 

Inledning.

PiJuice HAT är en portabel UPS plattform.
Raspberry Pi kompalibitet: 3B+, 3, 2, B+, A+.

 


 

Installation.

Mjukvara installeras från https://github.com/PiSupply/PiJuice/tree/master/Software .
- sudo apt-get install pijuice-gui

Därpå ska man editera filen /boot/config.txt och lägga till följande sist i filen:
dtoverlay=i2c-rtc,ds1339

Sedan ska man starta om Raspberry Pi:
sudo reboot

Strömförsörjningskabeln ska flyttas från Raspberry Pi till PiJuice HAT.


 


Till början. 

Testning.


Testa installationen genom att köra pijuice_cli.py , ett kommandorads interface.

Exempel på resultat:

 


Till början. 

Referens.

PiJuice HAT kan inhandlas från ModMyPi LTD.
Här finns instruktioner på engelska.

 


Till början.