Raspberry Pi 400 

Innehåll.

Tillbaka till Raspbery Pi
Inledning.
Installation.
Webbserver.
GPIO-layout.
Program.
Gtk-program.
Flat HAT Hacker.
Referens. 


 

Här är det tänkt att beskriva Raspberry Pi 400 och framför allt vad som skiljer den från tidigare modeller av Raspberry Pi.


 
 

Inledning.

Raspberry Pi 400 är programmässigt bakåtkompatibel med tidigare versioner av Raspberry Pi. Hårdvarumässigt finns Broadcom BCM2711 fyrkärnig Cortex-A72(ARM v8) 64-bitars SoC @ 1,8 GHz. Raspberry Pi 400 är pinkompatibel med äldre RPi samt man kan köra sina "gamla" programmen för äldre RPi-modeller.

- A 1,5GHz 64-bit quad-core ARM Cortex-A72 CPU (~3x performance)
- 2 bands 802.11ac wifi (2,4 + 5 GHz)
- Bluetooth 5.0, BLE
- Gigabyte Ethernet
- 4GB LPDDR4 SDRAM
- 2 x micro HDMI-portar med resolution up till 4K
- 2 USB 3.0 och 1 USB 2.0 portar
- 1 Horisontell 40-pin GPIO kontakt.
- Power: 5V DC via USB-kontakt

OBS! Raspberry Pi 400 kräver Raspbian OS 2019-06-20-raspbian-buster.img eller senare. Den startar inte med tidigare versioner av Raspbian OS.


 


 

Installation.

För att installera operativsystemet till Raspberry Pi 400 rekomenderas att man använder programmet Etcher.
Efter installationen ska kortet konfigureras för svenskt tangentbord, svenska språket - UTF-8 och Stockholm som tidszon. Vidare kan/bör man aktivera ssh och kamera.
I samband med att OS:et ändrade namn till Raspberry PI OS har installationen underlättats genom att man redan i samband med installationen ombeds göra en del val.
Beroende på vad man ska använda Raspberry Pi till installeras:
WiringPi. C-bibliotek för Raspberry Pi. Finns redan med i OS:et.
pigpio. C-bibliotek för Raspberry Pi som tillåter kontrol av GPIO
BCM2835. RPi använder processorn 2837 men programpaketet är BCM2835.
Geany. IDE, texteditor för programutveckling. Finns redan med i OS:et.

 


Till början. 

Installation av Webbserver.

Installation av php:
sudo apt install -y -t buster php7.3-fpm php7.3-curl php7.3-gd php7.3-intl php7.3-mbstring php7.3-mysql php7.3-imap php7.3-opcache php7.3-sqlite3 php7.3-xml php7.3-xmlrpc php7.3-zip php7.3-bcmath php-apcu

Skapa en extra configfil:
sudo nano /etc/php/7.3/fpm/conf.d/90-pi-custom.ini

Lägg till:


Starta om php:
sudo service php7.3-fpm reloadTill början. 

GPIO-layout.Stiften är desamma som Raspberry Pi A, B och B+.

 


Till början. 

Program.

Program som använder sig av pigpio.Program med gtk.
piface.c


Resultat:
Flat HAT Hacker.

Flat HAT Hacker är ett enkelt sätt att ansluta HATs och mini HATs på baksidan av din Pi 400 så att deras anslutningar passar ditt Pi 400's tangentbord.Problem med Flat Hat Hacker:
När jag försöker koppla in FLAT HAT Hacker kortet visar det sig att två "delar" av kortet förhindrar att kortet kan monteras i Raspberry Pi 400. Det går inte att trycka in kontakten i Raspberry Pi 400.
Jag fundera på om jag ska försöka skära av de tv "nabbarna". Längst ner till höger kan den högra anas.

Hurra! Jag lyckades skära bort de två utskutande "nabbarna" och sedan ansluta FLAT HAT Hacker-kortet. Nu kan jag använda kortet för mina experiment.

Referens.

Mera information.
Inköp, Webbhallen.

 


Till början.