Webmin. 

Innehåll.

Tillbaka till Raspbery Pi
Inledning.
Installation.
Använda Webmin.
Referenser. 
 

Inledning.

Här beskrivs hur man installerar Webmin eftersom det inte finns i det ordinarie programförrådet.
Webmin bör bara installera på Rasperry Pi 2 B.

 


Till början. 

Installation.

Följande paket ska finnas installerad innan man börjar installera Webmin:
sudo apt-get install perl libnet-ssleay-perl openssl libauthen-pam-perl libpam-runtime libio-pty-perl apt-show-versions python

Eventuellt blir man uppmanad att köra kommandot:
apt-get -f install
för att rätta till beroende som saknas.

Hämta paketet med webmin:
wget http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin_1.750_all.deb

Installera paketet:
dpkg --install webmin_1.750_all.deb

Ifall det skulle uppstå problem med att montera en hårddisk (USB) prova följande:
Editera filen /boot/config.txt
sudo nano /boot/config.txt
Lägg till följande sist i filen:
max_usb_current=1
Starta om:
sudo reboot

Referens: http://www.htpcguides.com/power-2-5-hard-drive-with-raspberry-pi-b/


 


Till början. 

Komma in i Webmin.

För att komma till Webmin används en webbläsare och URL: https://localhost:10000/
localhost kan bytas ut till IP-address eller datornamn.

Därpå sker inloggning:

Username = root
Password = rootlösenord

Inloggad!


 


 

Referenser.

Webmins hemsida.


 


Till början.