USB till UART (TTL)-kabel. 

Innehåll.

Tillbaka till Raspbery Pi
Inledning.
Installation.
Ansluta.
Kontroll.
Referenser. 
 

Inledning.

Kabel med inbyggd USB till UART (TTL) omvandlare. Fyra anslutningsledningar +5V (från USB-porten), RX, TX och GND RX/TX är anpassade för 3.3V logik.
Kabeln fungerar utmärkt som debug/konsoll-kabel för Raspberry Pi.
Det är inte världens snabbast uppkoppling men det ger möjlighet till att ansluta till RPi vid avsaknaden en router för anslutning till RPi.

 


Till början. 

Installation.

Anslutningar:
Röd +5V
Svart - GND
Vit - RX (kopplas normalt till TX i målsystem) RPi pin 08 (TX)
Grön - TX (kopplas normalt till RX i målsystem) RPi pin 10 (RX))

Det är viktigt att ansluta ström endast från ett ställe, USB-strömadaptern eller konsolen MEN INTE FRÅN BÅDA. Ifall du använder Pi A+ or Pi Zero, anslut inte den röda ledaren!


 


 

Ansluta.

För att ansluta till Raspberry Pi:
Kontrollera att den användare (i PCn) som ska koppla upp sig mot Raspberry Pi är medlem i gruppen dialout.
Kommando:
screen /dev/ttyUSB0 115200
Tryck Enter så kommer följande upp på skärmen:

Raspbian GNU/Linux 8 Titanus ttyS0

Titanus login:

Ange username för aktuell Raspberry Pi.
Ange sedan aktuellt lösenord.

Exempel på resultat:


Avsluta/Koppla ner.
exit
Ctrl-A sedan K (versalt K, stor bokstav K)


 


Till början. 

Kontrollera.


Ett sätt att kontrollera att det fungerar är öppna texteditorn nano. Man som exempel skriva ett litet C-program: nano led.c


Det fungerar dock inte att starta ett grafiskt program som till exempel geany.

 


 

Referenser.

Raspberry Pi Workshop.
Inköp kan göras hos electrokit.


 


Till början.