Adafruit 16-channel PWM / Servo HAT. 

Innehåll.

Tillbaka till Raspbery Pi
Inledning.
Installation.
Programexempel.
Referenser. 
 

Inledning.

Adafruit 16-channel PWM / Servo HAT.
Tänk på att servona behöver egen strömförsörjning via 2,1mm DC jack eller via den blå kontakten. Strömförsörjningen ska vara 5 - 6V 2 - 10A beroende på antalet servon. Den högre strömförsörjningen gäller för 16 servon. 2A kan klara upp till 4 servon.

 


Till början. 

Installation.

Skriv i ett terminalfönster:
sudo apt-get install python-smbus
sudo apt-get install i2c-tools
Aktivera I2C via raspi-config
Lägg till följande två rader i /etc/modules:
i2c-bcm2708
i2c-dev
Editera filen /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf:
Kommentera ut raderna:
blacklist spi-bcm-2708
blacklist-i2c-bcm2708
Uppdatera filen /boot/config.txt
Lägg till följande två rader:
dtparam=i2c1=on
dtparam=i2c_arm=on

 


Till början. 

Testning.

Börja med att testa att RPi hittar Servokontroller HAT. Kör kommando:
sudo i2cdetect -y 1
Resultatet ska bli:

 


 

Programexempel.Programmet startas med kommando:


Mitt eget exempel.


Programmet körs med kommando:

 


 

Referenser.

Adafruit 16-channel PWM / Servo HAT


 


Till början.