Raspberry Pi, raspi-config 

Inställning med raspi-config.

I samband med installation av NOOBS eller Raspbian får man möjlighet att göra inställningar och anpassningar för svenska förhållanden såsom tangentbordslayout, tidszon mm.
Man har även möjlighet att göra dessa inställningar vid ett senare tillfälle. Använd piltangenter, tab-tanget och mellanslagstangenten för att flytta och välja. För att komma åt programmet där dessa inställningar görs öppnar man ett terminalfönster och skriver kommandot:


Då kommer följande bild upp:

Börja med att ställa in Internationalisation Options
Fortsätt med Change locale:

Välj sv_SE.UTF-8 UTF-8 genom att klicka på mellanslagstangenten när markören är mittför.

Nästa val gäller Change Timezone

Steg ett är att välja Europa

Fortsätt och välj Stockholm.

Tredje inställningen på Internationalisation Options är Change Keyboard Layout. Välj PC-105

Nu är det dags att välja till vilken miljö Raspberry Pi ska starta, Enable Boot to .....

Här föreslås att välja Desktop log in as user pi at the graphical desktop.

Nu är det dags att göra Advanced Options.

Välj att aktivera SSH

Klicka Enable.

Sedan ska Hostname sättas.

Först kommer det upp lite instruktioner.

Här skriver man in det namn man valt att datorn ska ha. De svenska bokstäverna å,ä och ö får inte användas.

Avsluta inställningarna med Finish.

Till början.