E-mail. 

Innehåll.

Tillbaka till Raspbery Pi
Inledning.
Installation.
Skicka e-mail. 
 

Inledning.

Här beskrivs vad man behöver göra för att bland annat kunna skicka e-mail från kommandoraden i ett terminalfönster. Informationen om hur man gör har jag hittat på TNET, https://rpi.tnet.com/project/faqs/smtp.

 


Till början. 

Installation.

Följande program behöver installeras:
sudo apt-get install ssmtp
sudo apt-get install mpack
sudo apt-get install mailutils

Editera filen /etc/ssmtp/ssmtp.conf: Följande ska finnas i filen:

AuthUser=youruserid@gmail.com
AuthPass=userpass
FromLineOverride=YES
mailhub=smtp.gmail.com:587
UseSTARTTLS=YES


 


Till början. 

Skicka e-mail.

echo "Exempel text" | mail -s "Subject" DittNamn@domain.se


 


Till början.