MyPi Stepper Motoer & Driver
Tillbaka till Raspberry Pi.
Inledning.
Installation.
Testning.
Programmering.
Referenser.Inledning.


BerryClips är ett litet kretskort, trevlig och lätt att bygga tillbehör till Raspberry Pi. Den sätts fast direkt på RPi's GPIO kontakt och består av ett kretskort med 6 färgade LEDs, 1 omkopplare och 1 summer. BerryClip kan kontrolleras genom att använda valfritt programspråk som kan manipulera GPIO-pinnarna och därefter tillåter vem som helst att snabbt påbörja utveckling av trevliga program!Installation.


Instruktioner på engelska finns hos MODMYPI.

Börja med att skapa mappen /home/pi/stepper.
Därpå cd /home/pi/stepper
Hämta pi_stepper_motor.tar.gz
Kommando: http://www.bobrathbone.com/raspberrypi/source/pi_stepper_motor.tar.gz
Packa upp filen pi_stepper_motor.tar.gz - tar -xvf pi_stepper_motor.tar.gz

Editera filen /etc/modules
Lägg till följande rader i slutet:
i2c-bcm2708
i2c-dev
Boota om Raspberry Pi: sudo reboot

Installera följande:
sudo apt-get install python-smbus
sudo apt-get install i2c-tools

Kontrollera:
sudo i2cdetect -y 0
eller
sudo i2cdetect -y 1Inkoppling.

Stäng av MyPi:
sudo halt
och montera MyPi på en Raspberry Pi och starta Raspberry Pi.

Testning.


Kör programmet /home/pi/stepper/motord.py:
cd /home/pi/stepper
sudo python motord.py start


Kommandon för programmet:
Starta: sudo python motord.py start
Stanna: sudo python motord.py stop
Återstarta: sudo python motord.py restart
Kontrollera status: sudo python motord.py status
Kontrollera version: sudo python motord.py versionProgrammering.


 

Referens.


Inköp kan bland annat göra på: MODMYPI

Till början.