Uppdaterad 2012-07-12
 

Inledning.

För mig har det varit på följande sätt:
Uppgraderade från Mandrake 8.2 till Mandrake 9.0.
Därefter råkade jag ut för ett filhaveri, biblioteket / blev förstört. Jag gjorde om installationen från början men jag formaterade inte om biblioteket /home.
Detta fick en del konsekvenser.
Jag installerade KDEVEL och Qt från skivorna, köpta från Mandrake Soft.
Jag fick då lite problem med sökvägar och 'setupper' (fin svenska).
Jag kunde inte köra sekvensen qmake -project, qmake och make i en följd.

Efter att ha länkat enlikt följande fungerar det:

ln -s /usr/lib/qt3/lib/libqt-mt.so /usr/lib/qt3/lib/libqt.so

Se också till att ordna så att du lagt in följande i filen $HOME/.bashrc;

QPATH=/usr/lib/qt3/bin
PATH=$PATH:$QPATH
QTDIR=/usr/lib/qt3
export QTDIR

Skapa program.

Jag använder Qt för att skapa användargränssnittet (GUI).
“Rita” upp en 'Widget' så som du vill ha den.
Välj Spara/Save och Spara alla/Save all.
Skapa en C++-fil som ska heta main.cpp.
Ex:


#include "frmhejord_.h"
#include <qapplication.h>
#include <qpushbutton.h>
#include <qfont.h>

int main( int argc, char **argv )
{
QApplication Hejja( argc, argv );
frmHejOrd Hej;
Hejja.setMainWidget( &Hej );
Hej.show();
return Hejja.exec();
}

>Kommentarer:

#include "frmhejord_.h" ...Filen skapas av qmake, men du måste inkludera den i main.cpp själv. Namnet får den av vad du kallar formuläret (Property/name)
QApplication Hejja( argc, argv ); ...Döp din applikation, i detta fall till Hejja
frmHejOrd Hej; ...Kopplar ihop Hej med classen frmhejord som skapades av qmake, hittas i filen frmhejord_.h
Hejja.setMainWidget(&Hej ); ...Kopplar applikationen Hejja till Hej
Hej.show(); ...Visar Hej på skärmen, startar ditt program
return Hejja.exec(); ...Avslutar ditt program Hejja


Kompilering.

  1. Kör qmake -project (Bara första gången.)

  2. Kör qmake (Bara första gången.)

  3. Kör make (Efter varje ändring av koden.)