Jag är en gammal stöt på 70+ år som är intresserad av datorer och då främst av programmering. Jag är dessutom sändaramatör, SM0CKP, dock passiv sedan 1985.
Är pensionär sedan 2002.
Jag har föredragit att programmera i BASIC och C. Men numera använder jag helst C och C++. Jag kan lite om COBOL. I professionen programmerade jag i ett basicliknande språk som heter MANTIS. MANTIS är ett mellanting mellan 3G och 4G språk.
Nu har jag börjat intressera mig för Linux, just uppgraderat till Mandriva 2010.0. Jag är imponerad över hur smärtfritt installationen gick.
I september 2011 byte jag operativsystem till Mageia 1 och i maj 2012 uppgraderade jag till Mageia 2. I juni 2015 uppgraderade jag till Mageia 5.
Jag använder sedan flera år i stort sett bara Linux. Mycket tid har tidigare gått åt till projekt OLFIX. (Order,Lager,Fakturering för Linux). Projektet är sedan 2007 lagt på is.
Programspråk blir nu C++. Jag använder utvecklingsmiljön Qt. En annan utvecklingsmiljö är Netbeans för bland annat Java. Från och med Januari 2007 börjar jag lära mig Java. Får se hur det går.
Nu (nov 2012) har intresset gått över till att leka med den lilla enkortsdatorn Raspberry Pi. (Se under HOWTO)
Min favoritliteratur är sience fiction med Isaac Asimov som favoritförfattare.

I augusti 2004 blev vi med husvagn. Så det har inneburit att vi sommartid mest huserar i husvagnen. Vi bytte vagn 2011.
Denna sommar (2016) blir nog vår sista sommar med husvagn. Vi tänker göra oss av med husvagnen och standbytältet.
Nu, 22 september, är husvagnen såld.

Jag tar tacksamt emot ett e-mail med synpunkter.