RasPiComm IO. 

Innehåll.

Tillbaka till Raspbery Pi
Inledning.
Installation.
Ansluta.
Kontroll.
Referenser. 
 

Inledning.

RasPiComm är en liten expansionsmodul som utökar Raspberry Pi med en mängd seriella kommunikationsinterface, en realtidsklocka med batteribackup, 5V toleranta, digitala I/O-pins (Raspberry Pi's GPIO-pins är begränsade till 3.3V) samt en liten joystick!

Anmärkning:
Jag råkade ut för en olycka när jag skulle installera programvara till RasPiComm. Efter installationen skulle jag göra en reboot. Men Raspberry Pi startade inte om. Det enda som gick att göra var att trycka på Shift-tangenten vilket fick till följd att jag kunde välja vilket OS jag ville installera. Efter flera försök valde jag att installera om Raspbian vilket tog en bra stund. Att sedan installera alla övriga program som jag behövde tog några timmar. För mig får det till följd att jag avstår att testa RasPiComm IO. Jag litar inte på att jag skulle lyckas andra gången.

 


Till början. 

Installation.

Från ditt (pi) hemmamapp kör:
wget http://downloads.amescon.com/rpc_setup.sh && chmod +x ./rpc_setup.sh && sudo ./rpc_setup.sh
For the RS-232 to work, you'll need to restart your Raspberry Pi. All other devices are ready to go without a restart.


 


 

Ansluta.

För att ansluta till Raspberry Pi: 


Till början. 

Kontrollera.


 


 


 


 

Referenser.

Inköp kan göras hos electrokit.


 


Till början.