XBMC 

Innehåll.

Tillbaka till Raspbery Pi
Inledning.
Installation.
Konfigurering av XBMC.
 

Inledning.


Här avser jag att beskriva - XMBC - ett Media Center för bland annat Raspberry Pi.
XBMC är omdöpt till Kodi. Raspbmc vidareutvecklas under namnet OSMC (Open Source Media Center).
OBS! Raspbmc fungerar endast med version 1 av Raspberry Pi.


Raspberry Pi 2 B och Raspbmc.
Försökte installera Raspbmc på ett microSD-kort. När jag anslöt kortet till en RPi 2 B så stannade starten när den färggranna ytan visade sig på skärmen. Efter att ha läst på Raspbmc's hemsida (http://www.raspbmc.com/) fann jag att Raspbmc inte kommer att anpassas till Raspberry Pi 2 B (ARMv7). Detta förklarar varför det inte gick att få igång den. Däremot fick jag igång den i en Raspberry Pi B+ med processorn bcm2835 (ARMv6). Vidare krävds att man har en internetanslutning via kabel. Efter mycket besvär lyckades jag så småning om köra SVTPlay.

 


 

Installation av Raspbmc.


Raspberry Pi's hemsida för nedladdning av ett flertal olika versioner. Download.

Ladda ner RaspBMC, An XBMC Media Centre.
Efter nedladdningen så bör man kontrollera att nedladdningen gått OK, att filen inte blivit skadad vid nedladdningen. På RPi's hemsida för nedladdning, ovanför texten "Download Zip" klickar man på "More info +" och får då fram:

SHA-1: fe2f133a3c86cd1016b90750ec9cdf93cbf16a43
Pi Version supported: Pi 1 only
OBS! Raspbmc fungerar endast med version 1 av Raspberry Pi.

Genom att i ett terminalfönster skriva :
sha1sum raspbmc-2014-11-24-img.gz
Resultatet ska då bli:
fe2f133a3c86cd1016b90750ec9cdf93cbf16a43 raspbmc-2014-11-24.img.gz
Överrensstämmer det inte är det bara att ladda ner filen igen.

Packa upp den komprimerade filen, raspbmc-2014-11-24-img.gz, som kommer att bli raspbmc-2014-11-24.img.
Sätt in SD-kortet i en kortläsare.
Ta reda på SD-kortets ettikett med kommando:
df -H.
Svaret kan bli något liknande detta:
/dev/mmcblk0p1 17G 2,5G 14G 16% /media/FC30-3DA9_
det som ska användas är /dev/mmcblk0, skippa p1.
Läs in imagen på det ny SD-kortet med kommandot:
dd if=/home/jan/Development/raspbmc-2014-11-24.img of=/dev/mmcblk0

Nästa steg blir att montera SD-kortet i Raspberry Pi samt ansluta bildskärm, tangentbord, mus och nätverkskabel. Det är viktigt att ansluta RPi till internet eftersom i samband med den första uppstarten hämtas tydligen väsentlig information över nätet.
Nu kan strömförsörjningen anslutas varpå RPi börjar installera det som behövs över nätet.


 
 

Installation av NOOBS (Raspbmc).


Raspbmc är OpenELEC med Kodi.
OBS! Raspbmc fungerar endast med version 1 av Raspberry Pi.

Ladda ner NOOBS från Raspberry Pi's hemsida.

Man behöver ett FAT32formaterat SDkort med storleken 4GB eller större.

Alternativ 1:
Att installera NOOBS är mycket enkelt. Kopiera den extraherade zipfilen till SDkortet.
OBS! Det är endast innehållet i mappen NOBBS-v1_x_x som ska kopieras till SD-kortets "root". Så packa upp zip-filen i en annan mapp. Därpå kopieras endast innehållet i mappen NOBBS-v1_x_x till SD-kortet.
Eller packa upp zipfilen på det här sättet:
Börja med att få rootprivilegier:
$ su
Ange rootlösenord.
# cd /media/F493-CE5C (F493-CE5C eller liknande är SD-kortet)
# unzip /home/mitt_namn/Downloads/NOOBS_v1_3_4.zip

Alternativ 2:
Använd ett minneskort med NOOBS förinstallerat på minneskortet.

Nästa steg blir att montera SD-kortet i Raspberry Pi samt ansluta bildskärm, tangentbord, mus och nätverkskabel. Det är viktigt att ansluta RPi till internet eftersom i samband med den första uppstarten hämtas tydligen väsentlig information över nätet.

I samband med första starten så ska man välja vilket OS man vill installera. Välj RaspBMC.
Det tar en liten stund.

RaspBMC = openELEC med Kodi.
Användarnamn = root
Lösenord = openelec

Efter aktivering av SSH gick det att nå systemet den vägen ssh root@IPaddress.
Min upplevelse av systemet via SSH var att det var mycket trögt.

Konfigurering av XBMC.


Efter detta Config, Svenska....osv.
Går till (VIDEOR Tillägg) i listan, väljer SVT-play, installera......osv.
Går till (MUSIK Tillägg) i listan, väljer SverigesRadio, installera.....osv.

I fall man använder sin TV som bildskärm går det bra att använda TV:ns färrkontroll istället för tangentbord och mus.

 


Till början.